Annak érdekében, hogy Önnek a legjobb élményt nyújtsuk "sütiket" használunk honlapunkon. Az oldal használatával Ön beleegyezik a "sütik" használatába.
EN
Share/Bookmark

Üdvözöljük a Városi Könyvtár oldalán!

Sok szeretettel várjuk minden kedves olvasónkat, széleskörű könyvválasztékunkkal, 64 féle hasznos- és szórakoztató folyóirattal (többek között: Élet és Tudomány, Magyar Horgász, Nők Lapja, Praktika - a teljes lista a "Folyóiratok" menüpont alatt található) internetezési,  nyomtatási valamint szkennelési lehetőséggel. 


 

 

Felsőzsolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot hirdet

a Felsőzsolcai Közösségi Ház és Városi Könyvtár

(integrált kulturális intézmény)

intézményvezető munkakör betöltésére

a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény és

a 39/2020. (X. 30.) EMMI rendelet 5. § alapján

 

 

Az intézményvezető munkaviszonya és annak időtartama:

 A Felsőzsolcai Közösségi Ház és Városi Könyvtár költségvetési szerv intézményvezetője a munka törvénykönyve szerinti vezető állású munkavállaló, így foglalkoztatására a vezető állású munkavállalóra vonatkozó, a vezetői megbízás időtartamára szóló munkaszerződés megkötésével kerül sor.

A munkaviszony időtartama megegyezik a vezetői megbízás (vezetői munkakör) időtartamával.

 

A betöltendő munkakör megnevezése: intézményvezető

Az intézményvezetői munkakörbe tartozó feladatok:

 Az intézményvezető a vezetői megbízás keretében végzi az intézmény alapító okiratában foglalt feladatok ellátásának koordinálását, irányítását, ellenőrzését, az intézmény költségvetésének betartását, a munkáltatói jogok gyakorlását, valamint a fenntartó által hozott döntések végrehajtását. Az intézményvezető egyszemélyi felelős vezetője az intézménynek, felelőse a feladatellátáshoz biztosított önkormányzati vagyon használatának és megőrzésének.

 

A munkavégzés helye: 3561 Felsőzsolca, Szent István utca 2.

 

Pályázati feltételek:

 • elvárt végzettség: felsőfokú végzettség és közművelődési szakképzettség vagy nem szakirányú felsőfokú végzettség és felsőfokú szakirányú szakképesítés;
 • elvárt idegennyelv-ismeret: legalább egy idegennyelv ismerete,
 • elvárt szakmai és vezetői gyakorlat: végzettségének, szakképzettségének vagy szakvizsgájának és egyben az intézmény alaptevékenységének megfelelő feladatkörben legalább tíz éves szakmai gyakorlat és hároméves vezetői gyakorlat;
 • államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó, legalább 120 órás képzés igazolt elvégzése, ennek hiányában a vezető állású munkavállalói munkakör betöltését követő két éven belül a képzés elvégezése, és az azt igazoló okirat bemutatása a munkáltatói jogkör gyakorlójának;
 • magyar állampolgárság;
 • büntetlen előélet, továbbá nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt;
 • cselekvőképesség;
 • az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény alapján vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatásának vállalása.

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • „B” kategóriás jogosítvány;
 • felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások) ismerete;

 

Javadalmazás

A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (továbbiakban: Mt.) alapján, a felek közötti megegyezés szerint.

 

A munkaviszony kezdő időpontja: 2021. november 1.

 Az intézménynél újonnan létesített jogviszony esetén a munkaszerződés megkötése az Mt. 45. § (5) bekezdése alapján 3 hónap próbaidő kikötésével történik.

 

A munkaviszony befejező időpontja: 2026. október 31.

A munkaviszony befejező időpontját követően a kulturális munkakörben határozatlan időre történő továbbfoglalkoztatás a munkáltató és a munkavállaló közötti megállapodás alapján jöhet létre.

 Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő (munkarendje kötetlen).

 

A pályázat részeként benyújtandó igazolások, iratok:

 • részletes szakmai önéletrajz,
 • az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó részletes szakmai és vezetési program (a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel);
 • pályázati feltételekben meghatározottak igazolása (iskolai végzettséget, szakképzettséget, szakképesítést tanúsító okirat(ok) és egyéb végzettségek, bizonyítványok másolata;
 • a feltételként előírt szakmai és vezetői gyakorlatról szóló igazolás(ok) másolata;
 • igazolás a 39/2020. (X. 30.) EMMI rendelet 4. § (1) bekezdés szerinti államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó, legalább 120 órás képzés elvégzéséről, vagy nyilatkozat arról, hogy a vezetői munkakör betöltését követő két éven belül a képzést elvégzi és az azt igazoló okiratot bemutatja a munkáltatói jogkör gyakorlójának. Amennyiben mentesül a képzés elvégzésének kötelezettsége alól (jogász vagy közgazdász szakképzettséggel rendelkezik, vagy a képzést az intézményvezetői munkakör betöltését megelőzően elvégezte), az erről szóló igazolás bemutatása,
 • 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, amely tartalmazza azt is, hogy a pályázó foglalkozástól eltiltás hatálya alatt nem áll;
 • hozzájárulás a pályázati anyagban foglalt személyes adatok pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez;
 • hozzájárulás ahhoz, hogy a pályázati anyagot a véleményezésre jogosultak megismerhetik;
 • nyilatkozat az Mt. 211. § szerinti összeférhetetlenség hiányáról;
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázó nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt;
 • nyilatkozat arról, hogy a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget a pályázó megbízása esetén teljesíti;
 • nyilatkozat arról, hogy pályázatának nyilvános ülésen történő elbírálásához hozzájárul, vagy kéri zárt ülés tartását.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. szeptember 25.

 

A pályázat iránt érdeklődők a pályázatok elkészítéséhez szükséges tájékoztatást, a pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szarka Tamás polgármester nyújt a
+36-46-613-000 telefonszámon.

 

A pályázat benyújtásának módja:

 

 • postai úton, a pályázatnak a Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (3561 Felsőzsolca, Szent István utca 20.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázat iktatószámát: 5320/2021., valamint a munkakör megnevezését: Felsőzsolcai Közösségi Ház és Városi Könyvtár igazgató.
 • személyesen: Szarka Tamás polgármester, Borsod-Abaúj-Zemplén megye,
  3561 Felsőzsolca, Szent István utca 20. 

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

 

Az érvényes pályázatot benyújtó pályázót a pályázati határidő lejártát követő harminc napon belül a munkáltatói jogkör gyakorlója által létrehozott – a kulturális intézmény alapfeladatait érintően szakértelemmel rendelkező, legalább háromtagú – bizottság hallgatja meg.

A megbízásról a bizottsági véleményezést követően Felsőzsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt, fenntartva a jogot arra, hogy a pályázati eljárást eredménytelenné nyilvánítsa.

 

A pályázat elbírálásának határideje:

A pályázati határidő lejártát követő 60 napon belül, illetve a következő képviselő-testületi ülésen.

 

A pályázati felhívás közzétételének helye:

 

 • Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal hirdetőtáblája – 2021. augusztus 26.
 • Felsőzsolca város hivatalos honlapján, www.felsozsolca.hu – 2021. augusztus 26.
 • Felsőzsolcai Közösségi Ház és Városi Könyvtár hivatalos honlapján, http://www.zsolcakonyvtar.hu – 2021. augusztus 26.

 

Felsőzsolca, 2021. augusztus 25.

 

 

 

 

 

 

                                                                                            Szarka Tamás

                                                                                              polgármester

 

Gyermekoldal

Események
Mire emlékezzünk ma?

 • A magyar dráma ünnepe (1984)

  1791 - született Széchenyi István politikus, író, a "legnagyobb magyar" (Hitel, Világ, Stádium)

  1883 - Madách Imre, Az ember tragédiája című művének ősbemutatója a Nemzeti Színházban
Nyitva tartás
Hétfő: 8:00 - 16:00
Kedd: 7:30 - 16:00
Szerda: 8:00 - 17:00
Csütörtök: 7:30 - 16:00
Péntek: 8:00 - 14:00